B. Ders 2 (Orta seviye)

Konu 18, 19: Aktör, yerleştirilmiş döngüler

Çekirdek algoritması verilen şekilleri tamamlayan kodun düzenlenmesini içerir.

Uygulama adresleri;
(Konu 18) https://studio.code.org/s/course2/stage/18/puzzle/2
(Konu 19) https://studio.code.org/s/course2/stage/19/puzzle/1